Motivace

Věřím, že máme právo v životě hledat štěstí a že k tomu máme všechny prostředky, které potřebujeme. Bohužel, naše společnost nás neučí, jak to štěstí nacházet – naopak, hodně z toho, co nás obklopuje a co jsme si osvojili, od tohoto směru přímo odvádí. Na svých akcích se snažím vytvořit podmínky a prostor pro osobní rozvoj a uvědomění toho, co je pro vás osobně zrovna důležité. Nejde tedy jen o „výlety“. Více o mých motivacích pro pořádání těchto akcí najdete v tomto článku.

Typy akcí

Dle míry a intenzity, s jakou se věnujeme severozvojovým tématům, rozlišuju tyto základní druhy akcí.

Výlety do přítomnosti

 • Jednodenní skupinové výlety v dosahu Prahy otevřené široké veřejnosti. Typicky pro dospělé (výjimečně je možné po dohodě vzít děti).
 • Putování pěknou krajinou a přírodou, trasa typicky kolem 15 km (více k fyzické náročnosti ZDE)
 • Abychom svoje okolí opravdu vnímali a neutíkali v myšlenkách jinam, jsou výlety proloženy kratšími zastaveními a drobnými cvičeními z mindfullness, které podporují žití tady a teď – což je pro mě jeden z hlavních předpokladů pro spokojenější život
 • Příklady: úsek chůze v tichu, případně bosé chůze (pokud je pěkně), krátká vedená meditace zaměřená na vnímání všech smyslů, vlastního těla apod.
 • Nejde o kurz mindfullness, ale o cvičení vnímavosti v reálném životě způsoby, které jsou snadno dostupné pro každého – u účastníků výletu předpokládám, že je toto téma zajímá, protože kvůli tomu tato putování pořádám. Předchozí zkušenosti s mindfullness nejsou potřeba.
 • Na akcích vypínáme mobilní telefony, nechodíme na „sociální sítě“ apod.
 • U většiny akcí neoznamuju předem přesnou trasu – smysl je nechat se překvapit a potěšit tím, co po cestě potkáme a ne postupovat v hlavě podle seznamu „co ještě uvidím a co už je za námi“.
 • Na akci může být zařazena i malá ochutnávka zážitkovky například ve formě hry po cestě vztahující se k okolí a následné reflexe (popovídáme si o tom, co jsme zažili).
 • Všechny aktivity jsou nepovinné – řídím se heslem „kolik do toho dáš, tolik dostaneš“, tedy je na vás, čeho se zúčastníte a čeho ne.
 • Příroda a pobyt v ní nás často naučí víc, než celé stohy knih
 • Níže najdete další praktické informace k výletům

Putování do skutečnosti

 • Jednodenní nebo vícedenní putování pěknou přírodou a krajinou.
 • Pro skutečné zájemce o seberozvoj, kteří stojí o zážitkovou akci (formou zkušenostně-reflexního učení) – ideálně pokud už máte zkušenosti s akcemi, jak je pořádám, nebo jinými zážitkovkami (například od Prázdninové školy Lipnice, Života trochu jinak apod.)
 • Pro dospělé (vzhledem k potřebě určité duševní vyspělosti nejsou akce určeny dětem).
 • Putování mají konkrétní témata, na která se zaměříme – většinou jde o obecně lidská témata.
 • Samotné putování a zážitkovka vytváří pouze prostor a lepší podmínky pro vás a váš vlastní seberozvoj (uvědomění si, jak to máte apod.) Akce tedy nejsou koncipovány jako nějaké „rady shůry“ z mojí strany – to by popíralo celou motivaci pro tato putování.
 • Pozor – v žádném případě nejde o terapii ani o ezoteriku! Více viz etický kodex.
 • V ostatních ohledech mají putování společné rysy s výlety (tedy například důraz na život v přítomnosti apod.)
 • Proč putování „do skutečnosti“? Viz motivace pro tyto akce – pro mě osobně jde o hlavní náplň Putování krajinou.

Setkání v živé přítomnosti

 • Akce kratšího formátu (typicky večery) v Praze
 • Otevřené široké veřejnosti, většinou dostupné dětem.
 • Primárně jde o příležitost k setkání s podobně naladěnými lidmi
 • Živá přítomnost“ proto, že i na těchto akcích je zdůrazněn rys života v přítomnosti. Tedy abychom svoje okolí opravdu vnímali a neutíkali v myšlenkách jinam, mohou být akce doplněny drobnými cvičeními z mindfullness, které podporují žití tady a teď.
 • Nejde o kurz mindfullness, ale o cvičení vnímavosti v reálném životě způsoby, které jsou snadno dostupné pro každého. Předchozí zkušenosti s mindfullness nejsou potřeba.
 • Na akci může být někdy zařazena i malá ochutnávka zážitkovky například ve formě hry a následné reflexe (popovídáme si o tom, co jsme zažili).
 • Všechny aktivity jsou nepovinné – řídím se heslem „kolik do toho dáš, tolik dostaneš“, tedy je na vás, čeho se zúčastníte a čeho ne.
 • Seznam některých pravidelnějších akcí je ZDE.

Etický kodex

Na mých akcích nejde o žádnou ezoteriku, duchovno ani náboženství – nejsme sekta. Stejně tak nejde o terapii nebo psychoterapii! Tedy smyslem je pomáhat ve zdravém rozvoji člověka a ne léčit duševní poruchy – prosím, neočekávejte to ode mě, nejsem psycholog ani psychiatr a ani si na ně nebudu hrát. Je to asi stejný rozdíl jako mezi masážemi a rehabilitacemi – masáže mají pomoci zdravým lidem, aby zůstali zdraví, rehabilitace napravují to, co už je porouchané. My se věnujeme rozvoji, ne léčení.

Při pořádání akcí se řídím třemi zásadami – vědomě, zodpovědně, s otevřeným srdcem.

Vědomě –  akce pořádám s konkrétním záměrem a tento záměr sleduju. Stejně tak se snažím aktivně pracovat se skupinovou dynamikou – tedy usměrňovat pozornost k tématu, o které nám jde a neakcentovat případné jiné rysy, které plynou z toho, že jsme lidé a fungujeme ve skupinách.

Zodpovědně – pouštím se pouze do témat a metod, se kterými vím, že mám zkušenosti – moje akce nejsou prostor pro žádné neověřené „ezoterické, duchovní nebo jiné experimenty na lidech“, se kterými se jinak můžete setkat na mnoha jiných „seberozvojových“ kurzech. Řídím se zásadou, že je lépe méně a kvalitněji než více a povrchně. Zároveň věřím, že cesta každého člověka je jiná, tedy to, co nabízím, je pouze jedna možná cesta, kterou jsem prošel já – s vědomím toho, že pro jiné nemusí být zajímavá. Jako u všech témat tohoto typu může někdy dojít k situaci, že se někomu může otevřít nějaké nezpracované osobní téma – pro tyto případy mám základní výcvik krizové intervence (v rozsahu metodického kurzu PŠL). Na fyzicky náročných akcích je vždy přítomen zdravotník, zároveň jsem absolvoval zážitkový kurz první pomoci od ZdrSem.

S otevřeným srdcem – k pořádání těchto akcí mě vede moje vlastní životní přesvědčení – věřím v dobro v lidech i ve světě. Proto chci k němu přispět způsobem, který je mi vlastní a který umím. S tímto přístupem se stavím i k účastníkům mých akcí – nabízím to nejlepší, co můžu a je na vás, kolik si z toho vezmete. „Kolik do toho dáš, tolik dostaneš.

Můžu na akci přijít s dětmi?

Vzhledem k výše uvedené náplni a předpokládané délce tras výletů je většina akcí určena dospělým a pokud není řečeno jinak, nejsou otevřeny dětem. Tedy pokud chcete na některou z nich s dětmi vyrazit, prosím, kontaktujte mě předem a domluvíme se, zda to bude pro danou akci možné.

Fyzická náročnost akcí

Délka a odhad náročnosti trasy je uveden u každého putování. Fyzickou náročnost rozděluji do 4 úrovní, přičemž první zvládne každý, kdo má alespoň základní fyzičku.

 • 1 – nenáročná – zvládne každý, kdo normálně chodí
 • 2 – střední – obyčejné výlety, co zvládneš, pokud nemáš nějaká pohybová omezení.
 • 3 – mírně náročnější akce – pro lidi, co jsou zvyklí chodit. Tyto trasy můžou být pro někoho vyčerpávající a pokud neznáš své možnosti, doporučuju jimi nezačínat.
 • 4 – náročná akce – fyzicky nebo psychicky náročná akce. Bližší informace na dotaz.

Na trase se přizpůsobíme schopnostem skupiny, určitě to není o sportovním výkonu. Máš-li nějaké omezení (například zrakové postižení) nebo pochyby, prosím, prober to se mnou předem.

Co znamená, že na akci mohou být zrakově postižení, budu se o ně muset starat?

Nemusíš se o nikoho starat. Moje akce jsou otevřené lidem z komunity se zrakovým postižením, protože je znám – a všechno bude zařízeno tak, aby se mohli akce zúčastnit. Ale pro Tebe to neznamená nic, kromě toho, že pokud budeš cítit zvědavost, můžeš se o nich něco dozvědět. Více podrobností je na www.zivotjinak.cz

Pokud ty sám máš zrakové postižení a chceš se nějaké akce zúčastnit, prosím, ozvi se mi předem, ať o Tobě vím a můžu případně průběh upravit!

Platí se za akce?

Věřím ve filozofii „dar za dar“, tedy na akcích nevybírám žádné vstupné nebo poplatky (kromě velkých akcí typu „týdenní voda“, kde je potřeba zaplatit půjčovné lodí apod. – v takovém případě je dopředu jasně uvedeno kolik a za co se platí).

Nicméně pokud se vám nějaké putování bude líbit, můžete na konci přispět nepovinným dobrovolným příspěvkem, který bude celý použit pouze na pořádání dalších akcí (živí mě jiné věci, tedy mi nejde o zisk).

Zároveň je pro mě takový příspěvek jedna z forem zpětné vazby na to, jak se vám akce líbila nebo byla přínosná 😉

Kdo s námi půjde a kolik nás bude?

Dokud akci nezruším, koná se a půjdu na ni minimálně já 😉 Jedno z kouzel putování – nikdy nevíš, koho na cestě potkáš. Typicky ale rád dělám akce pro cca 7-15 lidí, míň už je moc komorní sestava a víc už je moc davovka, kde se nedá přiblížit smyslu, proč tyto akce pořádám. S tím souvisí – prosím, pokud o nějaké akci uvažuješ, přihlaš se na ni, ať o tobě vím a neruším ji třeba zbytečně pro malou účast. Díky.

Co když bude škaredě?

Nic nehrotím – pokud předpověď počasí vypadá fakt blbě, akci zruším nejpozději den předem a oznámím to na facebooku v události a emailem těm, co se přihlásili na stránkách.

Co si mám vzít s sebou?

Boty, ve kterých můžeš jít v terénu (případně i v blátě), oblečení podle počasí (případně i pláštěnku), svačinu, se kterou vydržíš celý den (v drtivé většině případů výlet nezahrnuje zastávku v hospodě), dostatek pití, peníze na jízdenky.

Co společné jízdenky? A co když se zpozdím na místo srazu?

Jízdenky dopředu neorganizuju, ale pro lidi, co jsou včas na místě srazu, ji pak můžeme koupit hromadně. Pokud se zpozdíš, tak ti bohužel ujedeme, vlak nepočká.

Chci se zeptat na něco dalšího

Ozvi se mi na některý z kontaktů, rád Ti odpovím.

PS: Nejsem cestovní kancelář, prostě spolu jedeme ven 😉